Onze Algemene voorwaarden


Goede afspraken, maken goede vrienden. Bij inschrijving vragen we om akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Wil je het nog eens nalezen? Dan kan dit hier:

Download hier de volledige Algemene voorwaarden


Organisatie lessen


Belangrijk om te weten:

  1. Een regelmatige aanwezigheid in de lessen is gewenst. Langdurige afwezigheid dient gemeld te worden via e-mail aan sbssecretariaat@gmail.com. Wedstrijddansers laten hun afwezigheid ten alle tijden weten via e-mail aan stepbystep.anja@gmail.com.
  2. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers die jonge leden naar de les brengen controleren steeds of de docent aanwezig is bij het begin van de les.
  3. Wanneer ouders of verantwoordelijke personen een (jonge) leerling niet op tijd kunnen komen ophalen, sturen ze een bericht aan de betrokken lesgever. Zo lang er lessen zijn kan er in de zaal gewacht worden. Wanneer er 15 minuten na beëindiging van de lessen nog geen bericht ontvangen is, zullen de docenten een verantwoorde oplossing zoeken en de ouders hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
  4. Tijdens de lessen zijn er geen ouders of andere toeschouwers toegelaten in de zaal. Ouders wachten in de gangen tot de docent de deur van de zaal opent. Voor elke schoolvakantie worden er wel kijklessen georganiseerd.
  5. Deelnemers zijn minstens 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig. Er wordt op een rustige manier gewacht in de kleedkamers tot de docent de leerlingen in de kleedkamers komt ophalen. Jonge kinderen worden voor of na de lessen nooit zonder ouder of wettelijke vertegenwoordiger achtergelaten in de kleedkamers.
  6. De lessen duren 55 minuten. Dit om een vlotte leerlingenwissel mogelijk te maken en elke les op tijd te kunnen aanvangen.
  7. VERLOREN VOORWERPEN: Na de les neemt iedereen zijn materiaal en verlaat de zaal en kleedkamers, zodat de volgende les ook op tijd kan starten en rustig kan verlopen. Gelieve alle flesjes en verpakkingen in de vuilbak te deponeren. Voorwerpen die achterblijven worden verzameld in een transparante bak (met vermelding verloren voorwerpen STEP BY STEP ), die in de berging te vinden is van Cultuurzaal Den Elzas.
  8. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt er in de eerste plaats gezorgd voor vervanging. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, vervalt de les. De leerlingen zullen hiervan per e-mail of binnen de besloten Facebookgroepen/Whats-App-groepen op de hoogte gebracht worden.
  9. Het doorschuiven naar een hoger niveau of een hogere leeftijdsgroep gebeurt steeds in overleg met de docent. Het advies van de docent is bindend. Indien een leerling zich om één of andere reden niet goed voelt in zijn groep kan hij/zij dit steeds melden aan de betrokken docent of het clubbestuur, zodat er naar een eventuele oplossing kan gezocht worden. Schuiven naar een lager niveau of een lagere leeftijdsgroep kan na communicatie aan het Bestuur.
  10. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, tenzij anders vermeld door de docenten.